نتایج بد سوزوکی جیمنی ۲۰۱۸ در تست تصادف

0
279

سوزوکی جیمنی ۲۰۱۸ تنها موفق به دریافت ۳ ستاره ایمنی گردید. این خودرو همچنین نمره ۷۳ درصد برای ایمنی بزرگسالان و نمره ۸۴ درصد برای ایمنی خردسالان و نمره ۵۲ درصد برای ایمنی عابران پیاده و نمره ۵۰ درصد را برای سیستم های کمک ایمنیش دریافت کرده است.تست تصادف سوزوکی جیمنی