قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ایران خودرو + لیست جدید قیمت پژو ۲۰۶، خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس (+جدول کامل)

0
36
پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو این شرکت شب گذشته تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰۶، 
خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی ماه خود منتشر نموده است.
قیمت جدید خودروهای زیر 45 میلیون تومان ایران خودرو

ایران خودرو سرانجام مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی خود را از دریافت کرد.

به گزارش عصر ایران پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو این شرکت شب گذشته تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰۶، خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی ماه خود منتشر نموده است.

براین اساس تغییرات قیمتی در محصولات ایران خودرو بیش از ۱۰ میلیون تومان در انواع محصولات بوده است.

در ادامه این مطلب قیمت های جدید محصولات ایران خودرو را مشاهده کنیدقیمت جدید خودروهای زیر 45 میلیون تومان ایران خودرو

لیست جدید قیمت ها به تفیک خودروهای زیر ۴۵ میلیون که افزایش قیمت یافتند

خانواده ۲۰۶لیست جدید قیمت ها به تفیک خودروهای زیر 45 میلیون که افزایش قیمت یافتند  خانواده 206

خانواده پژو ۴۰۵خانواده پژو 405

تندر- خانواده دنا- رانا  و سمند

خانواده سمند

خانواده سمند

منبع: عصر ایران