شاهکارهای یک دختر بچه ۴ ساله در رانندگی با کامیون ولوو !

0
199

در این ویدیو سوفی که تنها چهار سال سن دارد. کنترل فرمان کامیون ولوو را در اختیار دارد. و آن را از راه دور همانند خودروهای کنترلی که معمولا همیشه با آنها بازی میکند کنترل میکند. اما گویا رانندگی سوفی با خودروهای کنترلیش خوب نبوده است! و ما در اینجا شاهد شاهکارهای متفاوتی از رانندگی او با یک کامیون واقعی ولوو هستیم.