جیپ رانگلر ۲۰۱۸ خودرویی نا ایمن !

0
56

جیپ رانگلر در آزمایشات موسسه یورو انکپ تنها موفق به دریافت یک ستاره ایمنی شد . این نمره بسیار بد, شکستی بزرگ برای جیب ورانگر خواهد بود.