تست موس هیوندای توسان ۲۰۱۹

0
97

در اینجا شاهد تست موس هیوندای توسان ۲۰۱۹ هستیم. این خودرو در ابتدا با سرعت ۷۶ کیلومتر در مسیر گوزن تعادل خود را از دست داده و با موانع برخورد میکند, اما در سرعت ۷۷ کیلومتر بر ساعت با موفقیت مسیر را طی میکند. همچنین این خودرو در تست اسلالوم هم با سرعت خوبی توانست مسیر را طی نماید.