تست تصادف بی ام و X1 2018 راببینید .

0
1433

بی ام و x1 را میتوان یک شاسی بلند  جمع و جور و ایمن نامید.

این خودرو در تست IIHS  توانست برای حفاظت راننده و سرنشین نمره خوب یا عالی را دریافت کند.

این تست از سمت شاگرد صورت پذیرفته است . و در تست قبلی آن توسط این موسسه در سال ۲۰۱۶ این تست از سمت راننده صورت گرفته است.

در مطمئن خودرو ویدئو و تصاویر این تست را برایتان قرار داده ایم .

تست تصادف بی ام و X1 2018تست تصادف بی ام و X1 2018تست تصادف بی ام و X1 2018تست تصادف بی ام و X1 2018

تصاویر مربوط به ویوئوی ۲۰۱۶

تست تصادف بی ام و X1 2016تست تصادف بی ام و X1 2016تست تصادف بی ام و X1 2016تست تصادف بی ام و X1 2016