تست ایمنی شاسی بلند الکتریکی مرسدس (EQC)

0
61

مرسدس بنز خودروی شاسی بلند الکتریکی خود را یعنی EQC در مرکز تکنولوژی مرسدس بنز برای ایمنی وسایل نقلیه (TFS)، پیشرفته ترین مرکز تست تصادف در جهان، انجام داده است و ایمنی EQC دراین مرکز تایید شده است.