تست ایمنی شاسی بلند الکتریکی مرسدس (EQC)

0
157

مرسدس بنز خودروی شاسی بلند الکتریکی خود را یعنی EQC در مرکز تکنولوژی مرسدس بنز برای ایمنی وسایل نقلیه (TFS)، پیشرفته ترین مرکز تست تصادف در جهان، انجام داده است و ایمنی EQC دراین مرکز تایید شده است.