بررسی ویدیویی نسل جدید پورشه ۹۱۱

0
114

پورشه ۹۱۱ جدید با نامِ ۹۹۲ تولید شده است و در این ویدیو به قابلیتهای این خودروی جدید و پیشرفته که برتریهای بسیاری نسبت به مدل قبلی یعنی ۹۹۱ دارد اشاره خواهیم کرد. به این ترتیب می توانید با دید بهتر و علم بیشتری برای خرید این خودروی لوکس و ایمن اقدام کنید.